Tilbage  Afgiftsharmonisering


I forbindelse med det indre marked var det planen, at landenes momssatser skulle være ens på lang sigt. Man mente, at den fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser ville blive vanskeliggjort med forskellige momssatser og øvrige afgifter (punktafgifter).

Der blev først med henblik på en harmonisering lanceret en minimumssats og en maksimumssats, som landene satser skulle ligge indenfor. Man indså dog senere, at lande med høje satser som i Danmark, ville få store problemer med at nedsætte satsen til højest 20 %.

Der gælder derfor idag, at landene skal arbejde sig hen mod en generel mindstessats på 16%. Det tillades desuden landene at have en lavere sats (minstesats på 5%) på fødevarer m.v.

Nedenfor ses udviklingen i momssatserne fra 1991 til 98 i EU landene. I parantes er vist den lave/høje sats for de lande, som har/har haft dette på særlige varer.
 
 

Standard- og lave satser

1991

1993

1998

Danmark

22

25

25

Belgien

19 (1, 6, 8 og 25)

19½ (6 og 12)

21

Frankrig 18,6 (3,1;5½;13 og 22)

18,6 (5½)

20,6

Grækenland

18 (4, 8 og 36)

18 (8)

18

Holland

18½ (6)

17½ (6)

17½

Irland

21 (0-1,7 og 10)

21 (10 og 16)

21

Italien

19 (4, 9 og 38)

19 (9 og 12)

19

Luxemborg

12 (3 og 6)

15 (6)

?

Portugal

17 (0, 8 og 30)

16 (5)

17

Spanien

12 (6 og 33)

15 (6)

16

Storbritanien

17½ (0)

17½ (0)

17

Tyskland

14 (7)

15 (7)

16

Sverige

25 (18)

25 (18)

25

Finland

22

22

22

Østrig

?

?

19

Kilder: Diverse EU materiale.

Forbehold for mindre unøjagtigheder i tallene for 1998. Lav sats for 1998 foreligger ikke pt.


©COPYRIGHT Jens Engelbredt 1998