Tilbage   Agenda 2000


Agenda 2000 der blev fremlagt for parlamentet den 16. juli 97, indeholder EU-kommissionens planer for en reformering af EU´s budgetter, den fælles landbrugspolitik (CAP) og den regionale, sociale fondsstøttepolitik, samt planerne om udvidelsen mod øst. De opstillede formål med EUs landbrugspolitik foreslås ændret i en moderiseret udgave.
I planen foreslås der desuden en reduktion i antallet af kommisærer.

På landbrugsområdet vil Kommissionen omlægge landbrugsstøtten til landmændene fra de høje garanterede mindstepriser, som landmændene er sikret på bla. korn, oksekød og olivenolie til direkte indkomststøtte.

Kommissionen har  konkret foreslået en sækning af interventionspriserne på 20% for korn, 30% for oksekød og 15% for mælk over en årrække frem til år 2000. De direkte tilskud til korn forhøjes til ca. 500 kr/ton, præmiebeløbet for oksekød med 50% og mælkekvoterne sættes op med 2%.
Det betyder, at byrden ved den fælles landbrugspolitik lægges i højere grad over på skatteyderne og væk fra forbrugerne.
 

Budgetplanerne indeholder dog ingen beskæringer, men tværtimod øgede udgifter.

Tabellen nedenfor viser Kommissionens EU-budgetplaner frem til år 2006.

ÅR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Landbrug  42 43 43 44 45 46 47 48 49 50
Strukturelle fonde  32 33 36 35 36 39 40 41 42 43
Andet 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22
I alt 90 93 98 98 100 105 107 110 112 115

I faste priser (1997-priser) bill. ecu - Kilde: European Commission
(100 bill. ecu er ca. 740 mia. dkr.)

Se også EU kommissionens udspil


 © Jens Engelbredt 1997-98