Den Europæiske Fælles Akt (1987)


Med EF-pakken var det hensigten, at forbedre beslutningsprocesserne og indføre mere demokrati. Dette skete ved, at beslutninger for flere samarbejdsområder skulle træffes med kvalificeret flertal istedet for enstemmighed i Ministerrådet.

Desuden blev valutasamarbejdet, samarbejde indenfor regionalpolitik, miljø, arbejdsmiljø, forskning og teknologi en del af traktaten.
Det var også ved denne traktatsændring at samarbejdsproceduren blev indført.
Det væsentligste i "pakken" var dog indførelsen af Det indre Marked, hvorved forstås:

a) Fri bevægelse for kapital og finansielle ydelser

b) Fjernelse af tekniske handelshindringer (teknisk harmonisering)

c) Licitations- udbudsregler vedr. off. forbrug og investeringer.

d) Ophævelse af grænsekontrollen (fysiske hindringer)

e) Skatteafgiftsharmonisering (afgiftsmæssige hindringer)


Da EF-pakken blev sendt til en vejlende folkeafstemning, blev afstemningsresultatet 56,2% for og 43,8% imod.
Valgdeltagelsen var høj, idet 74,6% af vælgerne afgav sin stemme.
Se også folkeafstemninger


Copyright © Jens Engelbredt 1997