Til hovedsiden  Kul- og Stålfællesskabet - European Kul og Stål Fællesskab


I 1952 indgik Vesttyskland, Frankrig, Italien og Beneluxlandene et samarbejde, hvor landenes kul- og stål industrier blev sammenlagt, og undergivet en fælles overstatslig ledelse.

Samarbejdet blev bygget op omkring en model præsenteret i 1950 af den daværende leder for den franske planlægningskommission Jean Monnet.

Formålet hermed var at gøre det umuligt for de enkelte lande at starte en ny krig, idet kontrollen med en krigs vigtigste råstof kom under fælles kontrol. Erfaringerne fra krigene i 1870, 1918 og 1945 viste, at kontrollen med kul- og stålindustrien er afgørende for at vinde en krig.

I 1967 blev dette samarbejde sammenlagt med EØF og atomenergifællesskabet Euratom under betegnelsen EF.


© Copyrigth Jens Engelbredt 1997-98