Til Hovedsiden EMS´ens historie


1972 Valutakurssamarbejdet - det såkaldte slangesamarbejde mellem europæiske lande indledes.
1979 EMS-samarbejdet blev indledt den 13.marts 79 mellem Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig, Irland, Belgien og Italien som afløsning for slange-samarbejdet, hvori der kun var få deltagere tilbage.
1987 Basel-Nyborg-aftalen - reform til styrkelse af EMS´en via en øget økonomisk konvergens.
1989 Spanien indtræder i EMS´en, dog med udsvingsgrænser på plus/minus 6%.
1990 Frie kapitalbevægelser mellem EMS landene pr. 1/7.  
Storbritanien indtræder i EMS´en sep. 92.  
Norge tilknytter sig EMS´en  okt. 90.
1991  Sverige tilknytter sig EMS'en maj 91 og Finland pr. 1. sep. 92.
1992 Portugal indtræder i EMS´en den 6. april 92, dog med +- 6% udsvingsgrænser. 
Italien og Storbritanien udtræder af EMS´en pr. 16. sep. 92. 
Sverige (19. nov. 92), Norge (dec. 92) og Finland (sep. 92)  må opgive tilknytningen til EMS´en.
1993 EMS-samarbejdets sammenbrud. Valutaspekulanter sætter valutaer under pres, så intervention må opgives.
Valutaudsvingsgrænserne udvides til + - 15% fra 1. august. 
Holland og Tyskland beholder det smalle bånd på 2 1/4 %.
1996 Der træffes på Madrid topmødet beslutning om, at den fælles mønt i ØMU´en skal hedde EURO. 
Finland indtræder i EMS´en.
1998 Det besluttes hvilke lande der har kvalificeret sig til deltagelsen den økonomiske og monetære union. Det viste sig, at 11 lande har kvalificeret sig til optagelse.
1999 Den 3. fase af fælles mønt indledes for de lande som opfylder konvergenskriterierne, dvs. alle undtagen Grækenland. DK og GB står udenfor denne fase, samt Sverige som tilslutter sig på et senere tidspunkt)
2002 EURO erstatter ECU´en. ERM/EMS samarbejdet ophører og ERM2 indledes.

Copyright © Jens Engelbredt 1997 - 1998