Tilbage   Det Europæisk Råd (EP)

Tilbage Frem 


Det Europæiske Råd udstikker de overordnede politiske retningslinier og udvikling i EU-samarbejdet.

Medlem af rådet er medlemslandenes stats- og regeringschefer, udenrigsministrene, samt kommissionsformanden og yderligere en kommissær. Kommissionen deltager dog ikke i Rådets beslutninger.

Det Europæiske Råd holder  normalt møde to gange om året (juni og december). Ekstraordinære møder holdes efter behov. Beslutninger i EP træffes med enstemmighed.


© Jens Engelbredt 1997