Tilbage EU nyt


23/07/98
Kommissionen vil komme de de stigende korn lagre til livs med dets forslag om at øge braklægningsarealerne fra 5% til 10%. I Danmark er ca. 7% af de samlede landbrugsarealer braklagt idag. Forslaget er til behandling i Ministerrådet denne uge.


28/05/98
Det blev et ja til Amsterdam-traktaten, da danskerne for 5. gang skulle stemme om EU samarbejdet. 55,1% stemte ja, og for et nej stemte 44,9%. Da folketinget stemte om Amsterdam traktaten, stemte kun 31 af de 179 folketingsmedlemmer imod traktaten. 


21/05/98
Det ser ud til at Danmark bliver nettoyder til EU i årerne fremover. Det forventes, at "regningen" bliver på omkring 700 mio. kroner i kontingent i år. Sidste år var første gang Danmark var nettoyder til EU´s kasse i de 25 år vi har været medlem. EU bidrag ydes b.la. som en fast procent af landenes BNP og en af forklaringerne på det positive nettobidrag er, at vi er blevet rigere pga. det økonomiske opsving vi har haft i de senere år. 


04/05/98
En politisk studehandel, blev indgået på weekendens EU minister topmøde. Det blev hollænderen Wim Duisenberg, som bliver den første chef for ECB. Hans embedsperiode bliver dog kun halvdelen af det som Maastrichttraktaten foreskriver. Studehandlen betyder, at Duisenberg skal vige pladsen for en franskmand efter fire år. Dette vil dog ikke, ifølge Kohl, kunne tilsløre den historiske betydning af de beslutninger, som blev truffet på topmødet i Bruxelles, hvor 11 lande blev godkendt som medlemmer af EUs Økonomiske og Monetære Union fra 1. januar 1999. 


24/04/98
Et EU direktiv som fastsætter forbrugernes rettigheder i forbindelse med køb, er ikke vidtgående nok mener erhvervsminister Pia Gjellerup. Dette selv om klagefristen i forslaget er et år længere i forhold til gældende dansk købelov. Direktivforslaget indebærer desuden, at forbrugerne om få år frit kan forlange en defekt vare byttet, repareret, få nedslag i prisen eller få pengene tilbage, hvis varen viser sig at have en defekt. 


03/04/98
Regeringen vinder grundlovssagen i Højesteret. Maastricht traktaten er ikke i konklikt med grundloven. 


31/03/98
Den tyske forhøjelse af momsen pr. 1/4-98 fra 15 til 16%, vil afhjælpe problemerne med den skæve grænsehandel. Forskellen på benzinprisen, som i øjeblikket er op til 60 øre lavere syd for grænsen, bliver hermed mindre. Tyskland fastholder den lavere momssats på 7% på bla. fødevarer, teaterbilletter, aviser og bøger.
Storcenteret Førdepark ved Flensborg trækker siden dens åbning, et større og større antal danske kunder, som ud over de traditionelle grænsehandelsvarer som øl, chokolade og cigaretter, foretager indkøb af fødevarer, boligudstyr og fritidsudstyr. 


26/03/98
Frankrig ønsker at fastholde sin kandidat, den nuværende centralbankchef Jean-Claude Trichet til posten som præsident for den kommende europæiske centralbank ECB.
Der er hermed lagt op til strid, da flertallet af de øvrige EU-lande ønsker den tidligere hollandske centralbank chef, EMI - præsidenten Wim Duisenberg. 


19/03/98
Både Sverige og Tyskland mener, at de betaler for meget til EU. I følge de to lande, kan deres nettobidrag til EU opgøres til henholdsvis 10.900 mill. ECU og 700 mill. ECU. Grækenland, Spanien og Portugal har omvendt et stort plus på nettobetalingerne til EU. Danmark har hidtil haft overskud på EU balancen, som følge af Danmarks forholdsvis store eksport af landbrugsvarer til lande udenfor EU. Denne eksport modtager store tilskud fra EU, så varerne kan sælges til de lavere vaerdensmarkedspriser. Fra i år vil dette overskud også for Danmark blive vendt til et underskud. 


10/03/98
Italien fremlagde på ECOFIN-mødet i går en finansplan, som skulle overbevise de øvrige EU-landes finansministre om, at Italien vil holde et vedvarende lavt budgetunderskud. Det er planen, at budgetunderskuddet skal reduceres til 1,2% af BNP i år 2001 fra sidste år 2,7% af BNP, mens gælden nedbringes med 3 procentpoint af BNP om året. Det skal ske ved, at holde overskuddet eksklusive rentebetalinger over 4,5% af BNP. 


01/03/98
Ialt 11 lande kvalificerer sig til ØMU´en, herunder Italien, Tyskland og Frankrig. Det viser tallene, som kommissionen har modtaget fra de enkelte lande. 


14/02/98
EU kommissionen får ikke lov til at blande sig i de enkelte landes evt. arbejdsstrejker. Et enigt ministerråd kunne ikke gå ind for, at give kommissionen magt til at standse en arbejdsstrejke, såfremt denne lægger hindringer i vejen for den frie handel mellem EU landene. 


22/01/98
EU indfører eksportforbud af svin fra den tyske delstat Mechelburg-Vorpommern,mens Belgien og Holland har indført total stop for svin fra Tyskland. Ved den dansk-tyske grænse er kontrollen med tyske lastbiler til svinetransport skærpet. Den danske eksport af svinekød til Japan og USA er i fare, da de to lande overvejer at lukke for import af svinekøb fra EU, såfremt Tyskland får tilladelse til vaccination mod svinepesten. 


18/01/98
I Paris blev der i weekend´en demonstreret for at få gennemført en folkeafstemning om Amsterdamtraktaten. I mellemtiden fortsætter det franske politi med at arrestere danske skiinstruktører på arbejde for et dansk rejseburo, under henvisning til at instruktørernes uddannelse ikke er god nok til at sikre kursisternes sikkerhed. De franske skiinstruktører er imødekommende begyndt at tale dansk. 


15/12/97
Tyrkiet fik den kolde skulder af EU på topmødet i week-enden. Tyrkiet svarede igen ved at afbryde den fortsatte dialog med EU. Overholdelse af menneskerettighederne i Tyrkiet synes at være det store problem. 


12/12/97
Danmark vil komme de små rødspætter til undsætning. Regeringen vil kæmpe for at få ændret de nye regler, som bla. betyder at, mindstemålet for rødspætter sættes ned med 5 cm til 22cm. Danmark var det eneste land, som stemte imod forslaget i ministerrådet i okt. 97. Forskningsresultater som viser, at beslutningen er en dårlig løsning skal være våbenet. De nye regler skal efter planen træde i kraft om 2 år. 


08/12/97
EU kommissionen har vedtaget et direktiv, som forbyder tobaksreklamer. Tyskland truer med at indklage beslutningen, da den mener, at beslutningen er i strid med subsidaritetsprincippet.  


© Jens Engelbredt 1997-98, 1998