Tilbage   Her finder du EU institutionerne m.v.
Tilbage 

 Institution/service  Telefon  Åbningstider  Her kan man:  E-mail
Folketingets EU HOTLINE  33 37 33 37 Alle hverdage kl. 10 - 16 Få besvaret alle spørgsmål om EU euopl@folketinget.dk
Europa-Kommissionen  
Dokumentationsafd.
 33 93 77 93 Alle hverdage kl. 10 - 14  Materiale om EU ?
Europa-Kommissionen  
Informationskontor
 33 93 77 93 Alle hverdage kl. 10 - 14  Besvarer spørgsmål om EU
Europa-Parlamentet  
Informationskontor
 33 14 33 77 Alle hverdage kl. 10 - 14  Få materiale og besvaret spørgsmål om EU. epkobenhavn@europarl.dk
Udenrigsministeriet  
Informationssekretariat
 33 92 00 00 Alle hverdage kl. 10 - 14  Udgiver materiale om EU. um@um.dk
Nævnet vedrørende EU-oplysning
Nævnets Sekretariat
 33 12 80 89   Giver øk. støtte til oplysning om EU. oplysning@EU-naevnet.dk
EU´s Ombudsmand
Jacob Söderman

0033-388 174001

  Klage over dårlig administration i EU´s institutioner. euro-ombudsman@europarl.eu.int
Økonomiministeriet 
Euro hot line
 33 955555 Alle hverdage kl. 10 - 14 Få besvaret alle spørgsmål om euroen. euro@oem.dk
Skatteministeriet - Departementet 
Slotsholmsgade 12 
1216 København K
 33 92 33 92 
 Fax.
 33 14 91 05
Alle hverdage kl. 10 - 14  Stille spørgsmål om EU-lovgivning vedr. varers fri grænsepassage. skm@skm.dk
Justitsministeriet 
Slotsholmsgade 10 
1216 København K
 33 92 33 40 
 Fax.
 33 93 35 10
Alle hverdage kl. 10 - 14  Stille spørgsmål om EU-lovgivning vedr. personers fri grænsepassage. jm@jm.dk

Copyright © Jens Engelbredt 1997 - 02