Til hovedsiden   Europol

Hop Tilbage  Hop Frem


Europolkonventionen blev underskrevet af medlemslandene den 26. juli 95 og er en aftale om oprettelse af en fælles politienhed. 

Europol, som har hjemsted i Haag, er en del af Schengen aftalen, som integreres i Amsterdam traktaten. 

Den overtager det arbejde som EDU (European Drug Unit) hidtil har udført siden 1994. 

Samarbejdsområderne bliver i første omgang (som præciseret i Amsterdam-traktaten) bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet indenfor:

ulovlig handel med radioaktive stoffer 
narkotika 
stjålne motorkørertøjer 
organiseret illegal udvandring og menneskehandel 
terrorisme 

Et fælles edb informations- og registersystem SIS (Schengen Information System) oprettes og drives til brug for samarbejdet. Konventionen indeholder i denne forbindelse en række bestemmelser vedrørende datasikkerhed og beskyttelse af persondata. 

Der arbejdes fortsat med ensteminghed indefor dette samarbejde efter Amsterdam - traktaten, som indfører initiativret til kommissionen. 

Traktaten lægger tillige op til en gradvis vedtagelse af mindsteregler for hvad, der er kriminelt.

Europol konventionen blev ratificeret af folketinget i maj 95.


Copyright © Jens Engelbredt 1998