Tilbage til indeks Føderation


Ved en føderation forstås:

En sammenslutning eller forbund mellem stater eller lande, som er undergivet en fælles forbundsforfatning. De er herefter ikke selvstændige (suveræne) i folkeretslig forstand.

USA, Australien, Østrig og Tyskland er eksempler herpå.

Teorierne om hvornår en føderation dannes eller ikke dannes skal findes hos:


© Jens Engelbredt 1997