Tilbage   De 6 danske folkeafstemninger om EF/EU


Afstemnings-
dato

Valg deltagelse

Valg tema

Ja

Nej

2. okt. 1972 90,1% Folkeafstemningen om Danmarks medlemsskab af EF. 63,3% 36,7%
27. feb. 1986 75,4% Afstemningen om den europæiske akt (EF-pakken) 56,2% 43,8%
2. juli 1992  83,1% Afstemningen om Maastricht traktaten.
49,3% 50,7%
18. maj 1993 86,5% Maastricht traktaten med Edinburgh undtagelserne. 56,7% 43,3%
28. maj 1998 74,8% Folkeafstemningen om Amsterdamtraktaten.
55,1% 44,9%
28. sep 2000 96,6% Medlemskab af ØMUen og forsvarssamarbejdet. 46,8% 53,2%
? 200?   Afstemning om de 3 danske forbehold skal bestå eller ej    

© Jens Engelbredt 1998-2002