Tilbage De danske forbehold/undtagelser


I følge Edinbourg aftalen har Danmark endnu i 2002 tre væsentlige områder, hvor vi står udenfor i eu samarbejdet. 


Der forventes en ny, samlet afstemning om disse undtagelser i samarbejdet i 2003.

Schengen, Europol og hermed politisamarbejde deltager Danmark allerede i.


© Jens Engelbredt 1997-2002