Til hovedsiden Forligsproceduren (Co-decision)


Forligsproceduren (artikel 189B) der er en udvidelse af samarbejdsproceduren blev indført i Maastricht-traktaten.

Proceduren gav Parlamentet mere magt, idet den under procedurens eventuelle 3. behandling kan forhindre vedtagelse af sager, som behandles efter denne procedure. 

Såfremt Parlamentet kan samle absolut flertal imod dvs. 626/2 + 1 = 314 stemmer, kan forslaget ikke vedtages af Ministerrådet.

De samarbejdsområder i EU hvor forligsproceduren anvendes er:

Spørgsmål om det indre marked

Uddannelsessager

Kultur og Sundhed

Forbrugerbeskyttelse

Visse miljøspørgsmål


Copyright  © Jens Engelbredt 1997