Tilbage Det indre Marked (1987) 


Ved det indre Det indre Marked, som blev formuleret i "EF-pakken" forstås først og fremmest:

desuden indeholdt EF-pakken aftaler om et øget samarbejde indenfor miljøpolitik, forskningspolitik og arbejde mod økonomisk og soc. samhørighed.


De såkaldte fire friheder er nært knyttet til det indre marked:

1. Fri person-mobilitet (bevægelighed) over grænserne.
- dvs. ingen grænsekontrol indenfor EU, harmonisering af lovgivningen indenfor asyl-, våben- og narkotikapolitikken.

2. Fri mobilitet af varer og tjenester.
- dvs. ingen grænsekontrol, harmonisering af tekniske standarder og godkendelser eller gensidig anerkendelse af eksisterende godkendelser. En momsharmonisering - mindst 15% - dog tilladelse til lavere moms satser (differensieret moms) på f.eks. fødevarer.

3. Fri etablering.
Liberalisering af finans- banker og forsikringsydelser - harmonisering af regler og retningslinier for disse. Fri konkurrence indenfor transport- og telesektoren.

4. Frie kapitalbevægelser.
Fælles finansmarkeder, fri placering af opsparing og kapital.
Se også kapitalliberaliseringen i Danmark

Copyright © Jens Engelbredt 1997