Tilbage   Initiativret


Initiativret er retten til at fremlægge forslag til EU-lovgivning.

I samarbejdsområderne i Maastricht-traktatens søjle 1 er det hovedreglen, at kun Kommissionen har initiativret. For samarbejdsmråderne i søjle 2 og 3 er der delt initiativret, dvs. kan komme fra de enkelte lande, kommissionen eller parlamentet.


© Jens Engelbredt 1997