Til Hovedsiden   Kommissionen 


Med anklager om uregelmæssigheder i EU's støttemidler gik den samlede kommission af. Der skete i foråret 1999. De fortsætter dog i embedet som fungerende kommisærer indtil en ny kommission kan udpeges og efterfølgende godkendes af Parlamentet. Dette vil ske efter parlamentsvalget, som afvikles i juni måned 99. Det er tvivlsomt, om det igen bliver Ritt Bjerregård som vil blive udpeges af det danske folketing.

Kommissionen har initiativret, på dele af samarbejdet tilmed eneret, til fremsætning af nye love eller retsakter, men den endelige vedtagelse sker i EU-Ministerrådet, som er den lovgivende magt i EU. Kommissionen der ledes af en formand, har desuden til opgave at sikre traktatens overholdelse og sikre at de enkelte medlemslande gennemfører og overholder direktiver og forordninger.
Dets medlemmer indstilles af medlemslandenes regeringer. Parlamentet skal (efter Maastricht) godkende den samlede kommission. Kommissionen har 20 medlemmer, de 5 store lande har hver 2 og de øvrige lande hver en.

De nye foreslåede EU-kommissærer er:

Romano Prodi  Romano Prodi Formand
Neil Kinnock  Neil Kinnock Næstformand

Interne reformer

Loyola de Palacio  Loyola de Palacio Næstformand
Forbindelser med Europa-Parlamentet
Transport & Energi
Mario Monti  Mario Monti Konkurrence
Franz Fischler  Franz Fischler Landbrug og fiskeri
Erkki Liikanen  Erkki Liikanen Virksomheder og informationssamfund
Frits Bolkestein  Frits Bolkestein Det indre marked
Philippe Busquin  Philippe Busquin Forskning
Pedro Solbes Mira  Pedro Solbes Mira Økonomiske og Monetære anliggender
Poul Nielson  Poul Nielson Udvikling og humanitær bistand
Gunter Verheugen  Gunter Verheugen Udvidelsen
Chris Patten  Chris Patten Eksterne forbindelser
Pascal Lamy  Pascal Lamy Handel
David Byrne  David Byrne Sundhed og forbrugerbeskyttelse
Michel Barnier  Michel Barnier Regionalpolitik *
Viviane Reding  Viviane Reding Uddannelse og kultur
Michaele Schreyer  Michaele Schreyer Budget
Margot Wallström  Margot Wallström Miljø
Antonio Vitorino  Antonio Vitorino Retlige og indre anliggender
Anna Diamantopoulou  Anna Diamantopoulou   Beskæftigelse og sociale anliggender

Se også http://europa.eu.int/comm/mediatheque/photo/commprodi/prodicomm_en.html

Den afgående kommissions sammensætning var:

Kommissær Arbejdsområde Land (region)
Jacques Santer Formand - udenrigs- og sikkerhedspolitik Luxemburg
Edith Cresson Forskning, uddannelse og ungdom Frankrig
Yves Thibault de Silguy Monetære og økonomiske spørgsmål Frankrig
Karel van Miert Konkurrencepolitik Belgien
Hans van den Broek Forbindelserne til Central- og Østeuropa, EUs udvidelse Holland
Padraig Flynn Social- og arbejdsmarkedspolitik Irland
Manuel Marin Forholdet til middelhavslandene, Mellemøsten, Latinamr. og Asien Spanien
Marcleino Oreja Åbenhed og Kultur Spanien
Ritt Bjerregaard Miljø og atompolitik Danmark
Martin Bangemann Ny teknologi Tyskland
Monika Wulf-Mathies Regionalpolitik Tyskland
Franz Fishler Landbrugspolitik Østrig
Neil Kinnock Transport GB
Leon Brittan Forholdet til USA, Japan, Kina, Australien m.v. og udenrigshandelspolitik GB
Erkki Liikanen Budgetter, personale og administration Finland
Anita Gradin Indvandrerpolitik, forbindelser med EUs ombudsmand og kampen mod svig Sverige
Joao de Deus Pinheiro Forbindelserne til Afrika, Caribien og landene omkring Stillehavet Portugal
Christos Papoutsis Energi og turisme Grækenland
Emma Bonino Fiskeri, forbrugerpolitik og humanitær bistand Italien
Mario Monti Indre marked og indirekte beskatning Italien

Copyright © J. Engelbredt 1997-1999