Til Hovedsiden   Kommissionen (2004- 2009)


Den nye Kommission har 27 medlemmer.

EU-kommissærerne er:

José Manuel Barroso José Manuel Barroso Formand
Margot Wallström Margit Wallström Næstformand
Interinstitutionelle relationer og kommunikations-
strategi
Günter Verheugen Gunter Vanheugen Næstformand
Erhvervs- og virksomhedspolitik
Jacques Barrot Jacques Barrot Næstformand
Retlige anliggender, frihed og sikkerhed
Siim Kallas Siim Kallas Næstformand
Administrative anliggender, revision
og bekæmpelse af svig
Antonio Tajani Antonio Tajani Næstformand
Transport
Viviane Reding Viviane Reding Informationssamfundet og medier
Joaquín Almunia Joaquin Almunia Økonomiske og monetære anliggender
Danuta Hübner Danuta Hübner Regionalpolitik
Joe Borg Joe Borg Maritime anliggender og fiskeri
Dalia Grybauskaitė Dalia Grybauskaitê Finansiel programmering og budget
Janez Potočnik Janez Potocnik Videnskab og forskning
Ján Figel' Ján Figel' Uddannelse, kultur og ungdom
Olli Rehn Olli Rehn Udvidelse
Louis Michel Louis Michel Udvikling og humanitær bistand
Stavros Dimas Stavros Dimas Miljø
László Kovács Lászió Kovács Beskatning og toldunion
Neelie Kroes Neelie Kroes Konkurrence
Mariann Fischer Boel Marian Fisher Boel Landbrug og udvikling af landdistrikter
Benita Ferrero-Waldner Benita Ferrero-Waldner Eksterne forbindelser
og den europæiske naboskabspolitik
Charlie McCreevy Charlie McCrevy Indre marked og tjenesteydelser
Vladimír Špidla Vladimir Spidia Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling
Andris Piebalgs Andris Piebalgs Energi
Meglena Kuneva Meglena Kuneva Forbrugerbeskyttelse
Leonard Orban Leonard Orban Flersprogethed
Margot Wallström Margot Wallström Miljø
Androulla Vassiliou Androulla Vassiliou Sundhed
Catherine Ashton Catherine Ashton Handel
Copyright © J. Engelbredt 2004