Til Hovedsiden Konvergenskriterierne


Konvergenskriterierne i det monetære samarbejde i EU:

  1. Budgetunderskuddet i den off. sektor må ikke overstige 3% af BNP.
  2. Den off. sektors gæld må ikke udgøre mere end 60% af BNP.
  3. Inflationen må højst ligge 1,5 procent-point over gennemsnittet for de 3 EU lande, der har den laveste inflation.
  4. Renten på (lange) statsobligationer må højst ligge 2 pct.-point over gennemsnittet for de 3 lande, der har den laveste rente.
  5. Centralkursen overfor de øvrige EMS-lande, må ikke have været ændret indenfor de seneste to år.

Formålet med konvergenskriterierne:

Konvergenskriterierne skal sikre, at landenes økonomi forløber nogenlunde parallelt. Det gælder især med hensyn til inflationens størrelse. Har et land i længere tid en højere inflation end de øvrige lande, og dette ikke opvejes af en forbedring af andre konkurrenceevne parametre (f.eks. en relativ større stigning i produktivitetsudviklingen), vil landet løbe ind i en situation med (regional) arbejdsløshed.

Med fælles mønt vil landet ikke kunne nedbringe ledigheden igen ved at øge konkurrenceevnen med f. eks. en devaluering eller en nedsættelse af renteniveauet (lempelig pengepolitik) og klare sig ud af problemerne. En lempelig finanspolitik vil dog være en mulighed for at øge beskæftigelsen og kan gennemføres uden at renteniveauet stiger væsentligt. Finanspolitikken vil dog medføre en højere rente i hele euro området. Derfor er der lagt begrænsninger på finanspolitikken med et underskud på maks. 3% af BNP. Tilbage er indkomstpolitik og struktur- og arbejdsmarkedspolitik til løsning af problemerne.

Kommissionens skøn over konvergenskriterierne for 1997:

  Inflation % Budgetsaldo
i % af BNP
Off. gæld
i % af BNP
Lang rente % Kursstabilitet 
 
Godkendt
 
dansk flagDanmark 2,4 (2,2*) 0,2 (0,8*) 67,8 6,7 ok

udenfor

belgisk flagBelgien 2,1 -2,9 127 6,2 ok

ja

engelsk flagEngland 2,4 -3,5 57 7,7 ikke ok

udenfor

finsk flagFinland 1,6 -2,2 61,5 6,7 ok

ja

fransk flagFrankrig 1,4 -3,0 58,1 6,2 ok

ja

græsk flagGrækenland 6,9 -6,5 109,3 11,3 ok

nej

hollandHolland 2,2 -2,6 76,8 6,1 ok

ja

iriskflagIrland 2,3 -0,9 70,0 7,1 ok

ja

italienItalien 2,9 -3,3 122,3 7,7 ok

ja

luxemborgLuxembourg 2,1 0,5 8,8   ok

ja

portugesisk flagPortugal 2,9 -2,9 69,0 7,6 ok

ja

spansk flagSpanien 2,9 -3,0 67,1 7,6 ok

ja

svensk flagSverige 2,2 -2,9 77,6 7,2 ok

udenfor

tysk flagTyskland 1,7 -2,9 61,9 6,1 ok

ja

østrigØstrig 1,7 -3,0 72,2 6,2 ok

ja

Kilde: Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab 1996, febr. 1997, * egne beregninger ud fra aktuelle tal.

Konvergenskriterierne afløses i 3. fase af en ny aftale om økonomisk og monetær stabilitet i den såkaldte stabilitetspagt.


Copyright © Jens Engelbredt 1998