Tilbage   Dansk litteratur om EU


 Titel  Forfatter  Forlag  Bemærkninger
Amsterdam-traktaten 1997 Hans-Christian Eisen   God indføring i traktaten på 86 sider
Central østeuropas -optagelse i den Europæiske Union Søren Peter Iversen Samfundslitteratur 1996 Om udviklingen i østeuropa
Dagsorden for Europa Udenrigsministeriet Udenrigsministeriet 1995 Regeringskonferencen 1996
       
Danmark og EU i tal Europa-Kommissionen Kommissionen, dec. 1995 Økonomiske nøgletal for EU og Danmark
En union - Den europæiske union efter Maastricht Carsten Svane Hansen Systime 1994 God grundbog om EU og integrationsteorier
EU og østeuropa Niels Kærgaard Samfundsøkonomen 5/96   
EU´s landbrugspolitik og Danmark Peter Nedergård Handelshøjskolens forlag 1993 Udviklingen frem til år 2000
Europabilleder Mogens Ove Madsen   Bogens undertitel er "En EU-skeptikers bekrymringer og håb"
Europæisk monetært samarbejde Jens Pagter Kristensen m.fl. Handelshøjskolens forlag 1996 Beskriver EMS- samarbejdet og ØMU´en
EU´s udvidelse mod øst, økonomiske perspektiver Økonomiministeriet 1996 Schultz Information, København   
EU og international økonomi Jens Pagter Kristensen & 
Sten Ryd Larsen
Handelshøjskolens forlag 1994 Beskrivende grundbog om EU og int. samarbejde
Fra et nej til et ja Karen Siune m.fl. Politica 1994 Analyse af folkeafstemningerne om EU
Marshall-planen 50 år Udenrigsministeriet Udenrigsministeriet, maj 1997 Mindeskrift om Marshallhjælpen fra USA
Partnerskab - vejen til en ny tilrettelse af arbejdet EU kommissionen - Grønbog J.H. Schultz Information A/S 43632300 (66 kr.) Debatbog om arbejdsorganisering og partnerskab
Vindue mod Øst Kvartalsblad for TKI 
Center for Øst-Vest forskning - div. numre
Sydjysk Universitetsforlag 79 141111 Artikler om EU og østlandene

Copyright © J. Engelbredt 1997-98 http://www.engelbredt.com/eu/euindex.htm