Tilbage   Maastricht-traktaten (1994)


Maastricht-traktaten blev fremlagt dec. 1991 og trådte i kraft 1/1-94 efter ratificeringen.

Det vigtigste tema i traktaten var oprettelse af en økonomisk og monetær union (fælles mønt), og traktaten var et yderligere skridt mod en union eller føderation svarende til USA/Tysklands føderation. 

For de nye samarbejdsområder i traktatet og som overordnet begreb anvendes benævnelsen Den Europæiske Union (fork. EU). EF anvendes fortsat indenfor tidligere traktatsområder, som ikke berøres af Maastricht traktaten.

EF blev med andre ord til EU (til trods for den daværende statsministers forsikringer til vælgerne om, at EF ikke ville udvikle sig til en politisk union, hvis vi stemte ja - "Den stendøde union"!)

Marstricht- traktaten inddeler samarbejdet i 3 hovedområder -  de såkaldte 3 søjler ( som et græsk tempel).

Søjle 1: (Overstatslige samarbejdsområder)  

Søjle 2: (Mellemstatslige samarbejdsområder)  

Søjle 3: (Mellemstatslige samarbejdsområder)  

Traktaten gav endvidere mere magt til parlamentet ved indførelse af forligsproceduren og fortrinsvis træffes beslutninger i søjle 1 ved kvalificeret flertal i Ministerrådet modsat enstemmighed som tidligere. 

ØMU´en og det indre marked befinder sig i første søjle, hvor der træffes beslutninger (føres politik) ved kvalificeret flertal. Samarbejdsområderne i søjle 2 og 3 kræver som før altid enstemmighed ved beslutninger.


COPYRIGHT © Jens Engelbredt 1997-98