Til hovedsiden  Ministerrådet


Ministerrådet er sammen med Parlamentet den lovgivende magt i EU, og består af de 15 medlemslandes ministre.
Ved afstemninger som anvender kvalificeret flertal anvendes en stemmefordeling, hvor de største lande har 10 stemmer og det mindste land 2 stemmer.
Vedtagelser med kvalificeret flertal kræver mindst 62 stemmer, samt et ikke blokerende mindretal på 26 stemmer.


Copyright © Jens Engelbredt 1998