Tilbage   Fact om de 11 ansøgerlande 


Efter planen vil der blive indledt individuelle forhandlinger om EU medlemsskab med "tilsagnslandene" senest i januar 1999.

Optagelsesforhandlinger med Estland, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovenien og Cypern startede den 30. marts 1998, og den 10. nov. 1998 påbegyndte man med de 6 "udvalgte" lande konkrete politiske forhandlinger om deres optagelse i EU.

Kommissionen fremlagde forinden den 4. nov. en ny rapport over ansøgerlandenes politiske og økonomiske status. Landene har gjort store fremskridt, men meget mangler endnu i lande som Letland, Litauen og Slovakiet. Værst ser det dog ud for Bulgarien og Rumænien.

Optagelsesbetingelserne

På EU-topmødet i København i 1993 blev betingelserne for optagelse fastlagte - de såkaldte Københavnerkriterier:

Medlemskab kræver, at ansøgerlandet har opnået institutionel stabilitet, som garanterer demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal; det kræver endvidere en fungerende markedsøkonomi samt evne til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen. Medlemsskab forudsætter, at ansøgeren er i stand til at tilslutte sig målet om en politisk, økonomisk og monetær union.
(Kilde: AE-nyt, jan. 98)

Inden udvidelsen kan påbegyndes har EU i Amsterdamtraktaten givet sig selv en opgave med at gøre sig klar til udvidelsen. Det gælder ændringer i antallet af kommissærer, stemmefordeling og en reformering af landbrugsordningerne og de sociale strukturfonde.

For Cyperns vedkomne står kravet om, at striden mellem Grækenland og Tyrkiet skal løses, inden landet kan blive medlem af EU. Malta har nu ombestemt sig efter et regeringsskifte i september 1998, og nu meldt sig som ansøger til det forjættede og rige EU.

Status og økonomisk udvikling for ansøgerlandene

Ansøgerland

BNP pr. indb. i % af EU landenes gns. 1)

Optagelses
status

Arbejdsstyrke
besk.
ved landbrug % 2)

Indbyggere
mill. 2)

Økonomisk vækst %

1995

1997

1995

1995

1996

1998

Malta ? ? må vente      
Litauen (Lithuania) 5 22,5 må vente 23,8 3,7 3,6 4,4
Rumænien 7 21,4 må vente 34,4 22,7 4,5 -5,5
Bulgarien 7 19,3 må vente 23,2 8,4 -10 4
Letland (Latvia) 8 18,2 må vente 18,5 2,5 1,5 3,8
Estland (Estonia)  11 25,0 tilsagn 13,1 1,5 1,9 4
Slovakiet 14 39,2 må vente 9,7 5,4 7,0 4,4
Polen 14 31,9 tilsagn 26,9 38,6 6,0 4,8
Tyrkiet 14   ? må vente 53 60,8* ? ?
Ungarn 19 35,0 tilsagn 8,0 10,2 0,5 5,0
Tjekkiet 20 56,9 tilsagn 6,3 10,3 4,2 -2,2
Slovenien 42 62,6 tilsagn 7,1 2,0 2,5 3,9
Cypern 71 ? tilsagn 14 0,7* ? ?
Danmark  142 ? medlem i 73 5,1 5,2 2,7 ?
EU 100 100 5,3 371,6 1,7 ?

1) Opgjort i købekraftspariteter 2) Tallene er for 1995, undtagen *1993.

Kilder: European Commission, UN, Werdensbanken, IMF, OECD, Statistisk Tiårsoversigt 1996, 1998.

Se også UM-tema - EU´s udvidelse


 © Jens Engelbredt 1997-99 - www.engelbredt.com/eu/