Tilbage    EU-Parlamentet

Opdateret juni 99


EU Parlamentet fik efter Maastricht-traktaten 1/1-94 mere magt med indførelsen af forligsproceduren, hvor Parlamentet nu kan stoppe vedtagelser. Med forligsproceduren imødekom man hermed delvis kritikken om det demokratiske underskud i EU. Parlamentet har også afgørende indflydelse på EU kommissionen, idet kommissionen inden dens tiltrædelse skal godkendes af Parlamentet.
Parlamentet kan også når som helst afsætte den samlede kommission. I marts måned 1999 var dette lige ved at ske, men kommissionen valgte selv at træde af forude for en afstemning i Parlamentet.

De ialt 626 parlamentsmedlemmer vælges ved direkte valg i de enkelte lande hver 5. år (første gang i 1979), og fordeler sig på medlemslandene således:

  Antal medlemmer 

Valgt  i

99

Tyskland

87

Frankrig, Italien og Storbritanien (hver)

64

Spanien

31

Holland

25

Belgien, Grækenland og Portugal (hver)

22

Sverige

21

Østrig

16

Danmark og Finland (hver)

15

Ireland

6

Luxemborg

Hvordan er de politiske fløje i EU-parlamentet fordelt?

Parlamentets medlemmer er som i folketinget organiseret i politiske grupper, hvor gruppen af europæiske socialister (PES - Parly of European Socialists) er den største gruppe med 214 medlemmer. I denne gruppe finder man f.eks. de 4 danske socialdemokratiske medlemmer Freddy Blak, Torben Lund og Helle Thorning-Schmidt.

Fordelingen af Parlamentets medlemmer på politiske grupper ser sådan ud (juni 99):

Gruppe

Antal 1)
1994/1999

Heraf fra Danmark (efter valget 10. juni 99)

PES - Party of European Socialists 
PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe

221/180

3 (Socialdemokratiet) 
Blak, Lund og Thorning-Schmidt
EPP - European Peoples Party 
PPE - Det Europæiske Folkepartis Gruppe

173/226

1 (Konservative) Rossing
LDR - Liberal, Democratic and Reformist Party 
ELDR - Det Europæiske Liberale & Demokratiske Partis gruppe

52/43

6 (5 fra Venstre og 1 fra Det Rad. Venstre)
Haarder, Busk, Jensen, Riis-Jørgensen, Andreasen og Dybkjær
GUE/NLG - Confederal Group of the United Left 
Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe - Nordisk Grønne Venstre

31/36

1 (SF) Frahm
FE - Forza Europe

29/35

0
UE  -  Union for Europe Group 
UPE - Gruppen Union for Europa

26/17

0
GRN - Green Group 
V - Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet

25/37

0
ERA - Europaean Radical Alliance 
ARE - Europæisk Radikal Alliance

19/14

0
EN - Europe of Nations Group 
EDN - Gruppen af uafhængige for Nationernes Europa

19/20

5 (Folkebev. mod EU, 6. junibevægelsen og Dansk Folkeparti) Bonde, Okking, Sandbæk, Kraup og Camre.
NI -  Ikke medlem af gruppe 

31/18

0
I alt

626

 

1) Tallene viser fordelingen før og efter valget i 1999

Hvem er parlamentets formand for tiden?

   José Maria Gil-Robles   (OBS: Ny formand skal udpeges)


Valgene til EU-Parlamentet

I 1979 var det første direkte valg af medlemmer til parlamentet, dvs. borgerne i eu skulle til stemmeurnerne, for at vælge deres parlamentsmedlemmer. Knap halvdelen af de stemmeberettigede danskere, 47,89% gik til valgurnerne.

Ved de efterfølgende valg i 1984, 1989 og 1994, var valgdeltagelsen henholdsvis 52,4%, 46,2% og 52,9%, hvilket i alle 4 tilfælde ligger under gennemsnittet for valgdeltagelsen i EU (henholdsvis 63%,61%, 58,5% og 56,8%), og er også langt under stemmeprocenterne ved folketingsvalg i Danmark. Den 10. juni 1999 gennemføres det 5. direkte valg til parlamentet.

Valget i 1999

Ved valget den 10. juni 99 var stemmedeltagelsen på knap 50% lavere end ved valget i 1994 på trods af, at parlamentet efter Amsterdamtraktaten har fået mere indflydelse på beslutningerne i EU. Den lave interesse menes at skyldes den debat og virak der har været forinden omkring svindel og parlamentets behandling og nedstemning af en løn, rejse- og diæt reform for parlamentsmedlemmerne. Kandidaterne til parlamentet havde ellers fået forbud mod at gøre de 4 danske forbehold/undtagelser til et valgtema. (Kilde: Udtalelse i TV fra Scheiman)

 


Copyright © Jens Engelbredt 1997-99 (redigeret sidst 16.07.99)