Europa før romtraktaten


19. sept. 1946

arcnavha.gif (574 bytes) Winston Churchill foreslår oprettelse af et Forenede Stater i Europa (Zurich)

 5. juni 1947

arcnavha.gif (574 bytes) USA offentliggør planerne om Marshall hjælpen som skal give økonomisk hjæp til genopbygningen af Europa efter krigen.

17. marts1948

arcnavha.gif (574 bytes) Vestunions samarbejdet træder i kraft (Brussel Traktaten)

16. april 1948

arcnavha.gif (574 bytes) OEEC (Organization for European Economic Cooperation) dannes med det formål at administrere Marshall hjælpen fra USA.

 4. april 1949

arcnavha.gif (574 bytes) Den nordatlantiske traktat (North Atlantic Treaty) underskrives i Washington.

 5. maj 1949

arcnavha.gif (574 bytes) Council of Europe (Treaty of Strasbourg) dannes.

 9. maj 1950

arcnavha.gif (574 bytes) Den franske udenrigsminister Robert Schuman holder en tale inspireret af Jean Monnet, hvori han foreslår at Frankrig, Vesttyskland og andre europæiske lande, som ønsker at deltage, forener de nationale kul- og stålindustrier (den såkaldte Schuman Deklaration)

 © Jens Engelbredt 1998