Tilbage    Romtraktaten - EØF - (1958) 


De vigtigste samarbejdsområder i traktatsaftalen mellem de seks var:

- skabelsen af en toldunion for industrivarer.

- et samarbejde om landbrugspolitikken (et krav fra Frankrig).

Desuden blev Euratom traktaten (atom-energifællesskab) underskrevet af de seks. Stål- og kulsamarbejdet (EKSF) dannet i 1952 fortsatte.

Kimen til en samlet europæisk føderation var lagt, hvor det overordede mål var at sikre freden i det krigshærgede Europa.

Se også Europa før Romtraktaten.


COPYRIGHT © Jens Engelbredt 1997