Tilbage   Om begrebet samhørighed


Samhørighed - et vigtigt element for den fortsatte integration i EU. Ved samhørighed forstås den folkelige fornemmelse af en fællesfølelse - at vi føler et fællesskab - som et folk - med fælles økonomiske og sociale interesser.

Med henblik på at skabe større samhørighed, har EUs oprettet forskellige støttefonde. Et af de prioriterede mål i EU er at udjævne forskelle mellem rige og fattige regioner inden for EU.

og endvidere Samhørighedsfonden som kun støtter projekter i Irland, Grækenland, Portugal og Spanien. Disse fonde udgør tilsammen EUs strukturforanstaltninger.

Formålet for støtten fra disse fonde er formuleret i følgende 6 mål. 

Danske projekter har fået støtte inden for målene 2, 3, 4 og 5, og tildelingen af midlerne administreres af danske myndigheder.

Mål 1 midlerne udgør størstedelen af strukturfondsmidlerne (ca. 68%), mens ca. 9% af fondenes midler er afsat til særlige initiativer iværksat af Europa-Kommissionen til brug inden for mål 1, 2 og 5b.

Der er frem til 1999 iværksat 13 initiativer, hvoraf de 7 nedenstående har interesse for Danmark:

INTERREG II: Støtte til grænseoverskridende, tværnationalt samarbejde samt udvalgte energi net.
LEADER II: Støtte til udvikling af landdistrikter.
EMPLOYMENT:  Beskæftigelse og udvikling af menneskelige ressourcer.
ADAPT:  Tilpasning af arbejdsstyrken til strukturelle ændringer i industrien.
KONVER: Støtte til omstilling af forsvarsafhængige områder. Støtte til små og mellemstore virksomheder.
(SMV):  Støtte til SMV'ere i deres tilpasning til konkurrencen i Det Indre Marked.
PESCA:  Støtte til omstrukturering af fiskerisektoren.


© Jens Engelbredt 1999