Til Hovedsiden
Stabilitetspagten


Stabilitetspagten (Stability and Growth Pact) er Tysklands forslag til den økonomiske politik, som EURO landene skal føre efter EURO´en indførelse for at sikre økonomisk konvergens efter 1/1-99, sikre prisstabiliteten og hermed fastholde en stærk EURO valuta
 

Landene skal tilstræbe en off. budgetstilling tæt på balance eller med overskud under normale økonomiske forhold. 
Landene skal løbende udarbejde stabilitetsprogrammer med mål og midler herfor. 
Indførelse af sanktioner i tilfælde af manglende budgetdiciplin. Der er foreslået en deponering af et ikke rentebærende beløb mll. 0,2 og 0,5 % af landets BNP – som evt. senere kan inddrages som bod, såfremt grænserne overskrides 2 år i træk. 
Ved usædvanlige underskud eller økonomisk tilbageslag – dvs. hvis BNP (i faste priser) falder med 2 % eller mere, kan EURO landet dog slippe for bod. 
Den offentlige gæld skal være lavere end de 60 %.

Der vil forsat indenfor disse rammer være frihed til selv at bestemme, ud fra nationale ønsker og behov:

  • Det samlede skattetryk
  • Forholdet mellem indirekte og direkte skatter (skattestrukturen)
  • Forholdet mellem beskatning af arbejdsindkomster og kapitalindkomster

Copyright © Jens Engelbredt 1997 - 1998