Til hovedsiden  Stemmefordelinger


Nedenfor ses stemmefordelingen i Ministerrådet og Parlamentet ordnet efter befolkningstallene i de enkelte lande.  
 
 

Indbyggere 

Ministerrådet

Parlamentet

 mio. personer

 Stemmer 

 pr. mio.

 Stemmer 

 pr. mio.

Tyskland

80,6

10

0,12

99

1,23

Frankrig

57,5

10

0,17

87

1,51

GB

58,0

10

0,17

87

1,50

Italien

56,9

10

0,18

87

1,53

Spanien

39,1

8

0,20

64

1,64

Holland

15,2

5

0,33

31

2,04

Danmark

5,2

3

0,58

16

3,08

Luxembourg

0,4

2

5,00

6

16,0


Copyright © Jens Engelbredt 1998