Til hovedsiden  Subsidaritetsprincippet


Subsidaritetsprincippet eller nærhedsprincippet er princippet om, at beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt - dvs. at EU skal holde sig væk fra lovgivning på områder, som ikke har betydning for samarbejdet som f.eks. konkurrencen i det indre marked. 


Copyright © Jens Engelbredt 1997