home   Toldunion


Ved en told union forstås et handelssamarbejde mellem lande, med toldfri vareudveksling indenfor unionen, og fælles toldsatser og importkvoter udadtil.


Copyright © J. Engelbredt 1997 - http://www.engelbredt.com/eu/euindex.htm