Tilbage Udvalg i EU


Regionsudvalget

Regionsudvalget blev etableret med Maastricht-traktaten, og består af 222 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter fra kommuner, amter og regioner.

Regionsudvalget er et høringsorgan, som Ministerrådet og Kommissionen skal tage med på råd, når der lovgives.

Det gælder områderne strukturfonds-politikken, infrastruktur-, sundheds-, kultur- og uddannelsespolitikken, samt andre politikker som berører regionale/lokale interesser.

Udvalget kan tillige på eget initiativ fremsætte udtalelser.

Udvalgets 9 danske medlemmer har tillige udover et præsidie nedsat 8 underudvalg og 3 arbejdsgrupper bestående af amts- og kommune borgmestre fra hele landet.

Efter Amsterdam-traktaten vil også Europa-Parlamentet kunne høre Regionsudvalget.


Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU)

ØSU består af 222 repræsentanter for erhvervslivets organisationer og andre interessegrupper i medlemslandene.

ØSU skal høres i en stor del af unionens beslutninger, og kan desuden som Regionsudvalget fremsætte udtalelser på eget initiativ. Danmark har 9 medlemmer af ØSU.


© Jens Engelbredt 1997